De projecten van Stichting Rainbow

Alle projecten worden door een van de bestuursleden van onze Stichting één keer per 2 á 3 jaar bezocht om te controleren of aan de doelstellingen van Stichting Rainbow wordt voldaan. Uiteraard vindt er ook een controle op de behaalde resultaten plaats.

De Stichting Rainbow maakt geen overheadkosten. Dat wil zeggen dat een euro hier gedoneerd een euro is die volledig gaat naar het project waar het voor bestemd is. De administratie en andere werkzaamheden van de Stichting worden door vrijwilligers uitgevoerd.

Neem via het navigatiemenu boven een kijkje bij onze projecten!